Piano/orgel sorteras på Annat sätt

Piano/orgel tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.