Eternitrör sorteras som Asbest

Asbest lämnas till Återvinningscentralen.

Asbest i form av skivor och rör samt eternit, måste lämnas inplastat.
Asbest tas endast emot på vissa Återvinningscentraler. Kontakta din kommuns avfallshanterare för information.

Visste du att förut användes asbest bland annat som isolering i byggnader. Idag är det förbjudet då det är hälsovådligt vid inandning.