Benrester från jakt sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Benrester från jakt i mindre mängd kan slängas i soppåsen med brännbart avfall. Större mängder lämnas på jaktmarken alternativt kontakta din återvinningscentral för råd. OBS! Lägg ej avfallet nära bebyggelse.