Bok / böcker med hård pärm sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Bok / böcker med hård pärm kan gärna lämnas till second hand så att fler kan läsa den. I annat fall, släng i brännbart hemma eller lämna på din återvinningscentral.