Hundlatrin sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Hundlatrin i större mängder från exempelvis kennel eller andra hundverksamheter får inte lämnas som brännbart hushållsavfall. Kontakta lokal avfallsentreprenör för kärl eller hämtning. Latrin kan också komposteras i godkänd behållare. Kontakta kommunens Miljökontor.