Aska, kall sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas ”ej återvinningsbart”,

Aska, kall Undvik bränder i sopkärl och containers, låt svalna minst 7 dagar innan det lämnas i behållare för deponi på återvinningscentralen. Det kan finnas särskild behållare för aska på ÅVC.

VEDASKA som svalnat kan med fördel spridas runt uppvuxna träd, buskar och häckar. Askan lämpar sig inte för komposten, då den är för kaliumrik och har för högt pH-värde.