Trasig spegel sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas ”ej återvinningsbart”,

Trasig spegel orsakar inte sju års olycka längre, så du kan vara lugn. Men spegelglas får inte slängas bland glasförpackningar, det är en helt annan sorts glas, så det ska lämnas till återvinningscentralens deponi.