Sorteringsguide

Tack vare att du sorterar ditt avfall kan vi se till att materialen återvinns till nya produkter och att farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt.

Sorteringsguiden uppdateras kontinuerligt, men fel kan förekomma, kontakta gärna oss i så fall! Om du inte får någon träff på just ditt specifika sökord kan det vara enklare att använda sidorna för index eller avfallsslag,

Vi som gör den här sorteringsguiden är de kommunala avfallshanterarna i Dalarnas kommuner.