Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Här redogör vi för hur personuppgifter behandlas på webbplatsen Dala Avfall. Syftet med innehållet på webbplatsen är information, kontaktmöjligheter mellan Dalarnas kommuner och dela protokoll och dokument.

Personuppgiftsansvarig

Webbplatsen drivs av Rangola Verksamhetsutveckling AB (se företagsinformation nedan), på uppdrag av Dala Avfall. Personuppgiftsansvarig är Rangola Verksamhetsutveckling AB. Vid frågor om Rangola Verksamhetsutveckling AB ́s personuppgiftspolicy, kontakta Pär Johansson genom mail eller telefon (se uppgifter nedan)

Skydd av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

  • När du anmäler att du vill få tillgång och behörighet till webbplatsen. Då behöver vi namn och e-postadress.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt.

Dala Avfall kommer inte att hyra ut, sälja, handla med eller på något annat sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför vår organisation.

Lagring och lagringstid

Ändamålet för personuppgifterna är endast för att kunna hantera beställning och administration av den köpta tjänsten. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Vi kommer en gång per år gå igenom kundregister och maillistor så att vi säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Dina rättigheter

Din personliga integritet är viktig för oss!

Du kan i enlighet med GDPR när som helst begära rätt till åtkomst vilket innebär att vi är skyldiga att tala om vilka personuppgifter som vi har samlade om dig. Du har även rätt att begära rättelse, blockering eller radering om du anser att våra uppgifter om dig är felaktiga. (Tex om du har en ny e-postadress eller vill avsäga dig alla framtida utskick).

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till Rangola Verksamhetsutveckling AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 

 

Rangola Verksamhetsutveckling AB
Fagerövägen 26
791 53 FALUN

Pär Johansson
Telefon 070-6429401
Mail: info@rangola.se
www.rangola.se
Org. nr. 559071-5131