Ackumulatortank sorteras på Annat sätt

Ackumulatortank får endast lämnas som metallskrot till återvinningscentral om den är rengjord. Smutsiga och skrymmande tankar, kontakta skrothandlare.