Älgben sorteras på Annat sätt

Älgben betecknas som slaktavfall från vilda djur och ska lämnas i skogen. Det bör dock inte samlas ihop på ett och samma ställe i stora volymer. Slaktavfallet bör läggas långt ut i skogen för att inte orsaka störningar – undvik åtlar till rovdjuren runt byarna. Större mängder av ben o dyl grävs med fördel ner, med markägarens godkännande. Mindre mängder som uppstår vid finstyckningen i hushållen kan läggas i papperspåse i det bruna kompostkärlet.