Cistern sorteras på Annat sätt

Cistern t.ex. en avloppstank eller oljebehållare, tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.