Piano/orgel Fråga personalen på ÅVC

Fråga personalen på ÅVC Den här produkten hanteras olika på våra återvinningscentraler.

Piano/orgel tas ej emot på alla återvinningscentraler. Om så är fallet kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.