Plastbåt sorteras på Annat sätt

Plastbåt tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.