Pulversläckare sorteras på Annat sätt

Pulversläckare som är tomma men funktionsdugliga fyller man upp och testar åt dig hos Räddningstjänsten.

Ej funktionsduglig pulversläckare lämnas till återvinningscentralen som Farligt avfall.