Skumsläckare sorteras på Annat sätt

Skumsläckare som är tomma men funktionsdugliga fyller man upp och testar åt dig hos Räddningstjänsten.

Ej funktionsduglig skumsläckare lämnas till återvinningscentralen som Farligt avfall.