Större båt / husbåt sorteras på Annat sätt

Större båt / husbåt tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.