Konst kan Återanvändas

Återanvändas av någon som kan ta över ägandet. Ge bort eller sälj på loppis, bytesdagar, auktion eller andrahandsmarknad som t ex kommunens Ta Tillvara.

Konst i dåligt skick och som inte kan återanvändas ska sorteras utifrån material, t.ex. trä, metallskrot alt. brännbart. T.ex. en målad tavla kan slängas i vanliga soppåsen om den får plats, annars på återvinningscentralen som brännbart grovavfall. Glaset lämnas på återvinningscentralen som deponi.