Prydnadsföremål kan Återanvändas

Återanvändas av någon som kan ta över ägandet. Ge bort eller sälj på loppis, bytesdagar, auktion eller andrahandsmarknad som t. ex. kommunens Ta Till Vara-verksamhet.

Prydnadsföremål som är trasiga lämnas till återvinningscentralen i avsedd container för det aktuella materialet.