Tågbana kan Återanvändas

Återanvändas av någon som kan ta över ägandet. Ge bort eller sälj på loppis, bytesdagar, auktion eller andrahandsmarknad som t. ex. kommunens Ta Till Vara-verksamhet.

Tågbana som är trasig och inte längre kan användas lämnas till återvinningscentralen sorterat som metallskrot alternativt brännbart grovavfall om det bara innehåller plast.