Jordmassa sorteras som Betong/Tegel

Betong/Tegel lämnas till Återvinningscentralen

Betong/Tegel återanvänds som fyllnadsmassa.

Jordmassa OBS! För kontaminerad eller oljeskadad jord, kontakta närmaste avfallsentreprenör.