Slipsten / slipstav / bryne sorteras som Betong/Tegel

Betong/Tegel lämnas till Återvinningscentralen

Betong/Tegel återanvänds som fyllnadsmassa.