Galge sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Galge av metall lämnas till Återvinningscentralen. Galge av trä återvinns som trä. Vissa återvinningscentraler delar även upp trä i ”obehandlat” och ”behandlat” (t.ex. målat) trä.