Hundlatrin sorteras som Restavfall (brännbart) hushållsavfall

Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts.

Restavfall (brännbart) hushållsavfall såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m.

Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, el- och elektronik avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt övrigt som inte är återvinningsbart, tex porslin.

Restavfallet hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Hundlatrin i större mängder från exempelvis kennel eller andra hundverksamheter får inte lämnas som brännbart hushållsavfall. Kontakta lokal avfallsentreprenör för kärl eller hämtning. Latrin kan också komposteras i godkänd behållare. Kontakta kommunens Miljökontor.