Kattsand av papper sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Kattsand av papper kan slängas i soppåsen, men är det tillverkat av sand eller lera ska det lämnas in till återvinningscentralen som deponi. Spola ej ner kattsand i avloppet!