Kuvert, med eller utan fönster sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Kuvert, med eller utan fönster ska ej sorteras i pappersåtervinningen på grund av att limmet som försluter kuvertet försvårar återvinning av pappret.