Nål / nålar sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Nål / nålar kan även slängas som metallskrot på återvinningscentralen. Akupunkturnålar och andra medicinska nålar ska lämnas till apotek i särskild sticksäker behållare som finns att hämtas kostnadsfritt på apoteket.