Plastlåda sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Plastlåda som är en förpackning ska lämnas till närmaste återvinningsstation.

Större plastlådor lämnas till återvinningscentralen i behållare för brännbart grovavfall. Vissa återvinningscentraler har även sortering av grovplast. Fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker.