Sanitetsbinda sorteras som Brännbart hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall slängs i vanliga soppåsen.

Brännbart hushållsavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Brännbart hushållsavfall hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Sanitetsbinda som spolas ner i toaletten kan ställa till problem i avloppsledningsnätet. Ställ in en papperskorg i badrummet för hygienartiklar, tandtråd och tops med mera! Så hjälper du till att minska tonvis med skräp som spolas ner i avloppet varje år. Skräpet kan då brännas och bli värdefull fjärrvärme istället för ett miljöproblem.