Balplast sorteras som Brännbart grovavfall

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen.

Brännbart grovavfall såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs möbler separat.

Balplast i små mängder från hushåll lämnas i plastförpackningsbehållaren på en återvinningsstation. Större mängder lämnas på återvinningscentralen, ensilageplast lämnas till särskild insamling. Se Svepretur.