Bilbarnstolar sorteras som Brännbart grovavfall

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen.

Brännbart grovavfall såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs möbler separat.

Bilbarnstolar Fråga för säkerhets skull på din återvinningscentral. Ibland ingår mycket metall i bilbarnstolar så att de behöver sorteras som metall.