Djurhud sorteras som Brännbart grovavfall

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen.

Brännbart grovavfall såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs möbler separat.

Djurhud Slaktavfall i större mängder får inte lämnas på återvinningscentralen. Kontakta lokal avfallsentreprenör för att beställa kärl eller hämtning.