Fåtölj sorteras som Brännbart grovavfall

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen.

Brännbart grovavfall såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar, stubbar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs möbler separat.

Fåtölj som ännu inte är nedsutten och trasig kan med fördel säljas på andrahandsmarknad, så att någon annan får nytta av den.