Skinnsoffa sorteras som Brännbart grovavfall

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen.

Brännbart grovavfall såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar, stubbar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs möbler separat.

Skinnsoffa i gott skick kan gärna lämnas till second hand för vidareförsäljning!