Akvarium sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Akvarium fråga om råd på din återvinningscentral. Beroende på material och tillbehör kan akvariet komma att sorteras annorlunda.