Grillkol, använd sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Grillkol, använd Undvik bränder i sopkärl och containers, låt svalna minst 7 dagar innan det lämnas i behållare för deponi på återvinningscentralen. Det kan finnas särskild behållare för aska på vissa ÅVC:er.

GRILLKOL i engångsgrill är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen, som bryts ner långsamt och är giftigt, släng det inte i naturen.