Kall aska sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Kall aska Låt askan svalna av minst 7 dagar innan du lämnar det på ÅVC.