Kattsand av sand eller lera sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Kattsand av sand eller lera hör till deponi, så det ska lämnas in till återvinningscentralen. Om det är gjort av papper kan det slängas i soppåsen. Spola ej ner det i avloppet!