Klinkers sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Klinkers i större mängder (en hink eller mer) kan med fördel lämnas som “Betong och Tegel” på återvinningscentralen.