Kopparstick sorteras som Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg, eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “ej återvinningsbart”,

Kopparstick är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden. Första belägg på ett kopparstick är från 1446 och förvaras i dag i Berlins kopparstickskabinett. I Sverige är falugrafikern Helge Zandén särskilt känd för att ha arbetat med kopparstick. (wikipedia)