Aska (kall) sorteras som Ej återvinningsbart (deponi)

Ej återvinningsbart (deponi) lämnas till Återvinningscentralen.

Ej återvinningsbart (deponi) är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas, såsom porslin, keramik och isolering m.m. En del återvinningscentraler har separata behållare för en del av detta för att kunna återanvända som fyllnadsmassa vid byggnationer eller vägarbeten etc. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Aska (kall) Undvik bränder i sopkärl och containers, låt svalna minst 7 dagar innan det lämnas i behållare för deponi på återvinningscentralen. Det kan finnas särskild behållare för aska på ÅVC.

VEDASKA som svalnat kan med fördel spridas runt uppvuxna träd, buskar och häckar. Askan lämpar sig inte för komposten, då den är för kaliumrik och har för högt pH-värde.