Grillkol, använd sorteras som Ej återvinningsbart (deponi)

Ej återvinningsbart (deponi) lämnas till Återvinningscentralen.

Ej återvinningsbart (deponi) är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas, såsom porslin, keramik och isolering m.m. En del återvinningscentraler har separata behållare för en del av detta för att kunna återanvända som fyllnadsmassa vid byggnationer eller vägarbeten etc. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Grillkol, använd Undvik bränder i sopkärl och containers, låt svalna minst 7 dagar innan det lämnas i behållare för deponi på återvinningscentralen. Det kan finnas särskild behållare för aska på vissa ÅVC:er.

GRILLKOL i engångsgrill är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen, som bryts ner långsamt och är giftigt, släng det inte i naturen.