Kattsand av sand eller lera sorteras som Ej återvinningsbart (deponi)

Ej återvinningsbart (deponi) lämnas till Återvinningscentralen.

Ej återvinningsbart (deponi) är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas, såsom porslin, keramik och isolering m.m. En del återvinningscentraler har separata behållare för en del av detta för att kunna återanvända som fyllnadsmassa vid byggnationer eller vägarbeten etc. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Kattsand av sand eller lera hör till deponi, så det ska lämnas in till återvinningscentralen. Om det är gjort av papper kan det slängas i soppåsen. Spola ej ner det i avloppet!