Kopparstick sorteras som Ej återvinningsbart (deponi)

Ej återvinningsbart (deponi) lämnas till Återvinningscentralen.

Ej återvinningsbart (deponi) är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas, såsom porslin, keramik och isolering m.m. En del återvinningscentraler har separata behållare för en del av detta för att kunna återanvända som fyllnadsmassa vid byggnationer eller vägarbeten etc. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Kopparstick är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden. Första belägg på ett kopparstick är från 1446 och förvaras i dag i Berlins kopparstickskabinett. I Sverige är falugrafikern Helge Zandén särskilt känd för att ha arbetat med kopparstick. (wikipedia)