Trasig spegel sorteras som Ej återvinningsbart (deponi)

Ej återvinningsbart (deponi) lämnas till Återvinningscentralen.

Ej återvinningsbart (deponi) är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas, såsom porslin, keramik och isolering m.m. En del återvinningscentraler har separata behållare för en del av detta för att kunna återanvända som fyllnadsmassa vid byggnationer eller vägarbeten etc. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Trasig spegel orsakar inte sju års olycka längre, så du kan vara lugn. Men spegelglas får inte slängas bland glasförpackningar, det är en helt annan sorts glas, så det ska lämnas till återvinningscentralens deponi.