Lacknafta sorteras som Farligt avfall

Farligt avfall lämnas till Återvinningscentralen.

Farligt avfall ska lämnas in för säkert omhändertagande på återvinningscentralen. Det får inte hällas i avloppet eller slängas i påsen för restavfall.

I vissa kommuner finns det andra sätt att lämna in farligt avfall, kontakta din avfallshanterare för information.

Se till att behållaren sluter tätt, tydligt märkt med innehåll eller texten “okänt innehåll”. Undvik att blanda med annat avfall.

Visste du att även hårspray och vattenbaserad färg är farligt avfall och ska lämnas in till återvinningscentralen!