Spång Fråga personalen på ÅVC

Fråga personalen på ÅVC Den här produkten hanteras olika på våra återvinningscentraler.

Spång beror på materialet hur det ska sorteras på återvinningscentralen.