Återvinning av Latrin

Latrin lämnas till vissa Återvinningscentraler.

Latrin Latrintunnor kan köpas och lämnas vid en del återvinningscentraler. Alla återvinningscentraler hanterar inte latrintunnor. Kontakta din avfallshanterare för information.

Ta alltid kontakt med personal innan ni lämnar latrinkärl.