Fryst mat sorteras som Matavfall

Matavfall slängs i speciell papperspåse för rötning. Ludvika och Säter har annan sortering, där läggs matavfall tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Matavfall är matrester och annat organiskt material som slängs i papperspåse, som läggs i de bruna kärlen i de kommuner som sorterar ut matavfall. Matavfallet hämtas av sopbilen och körs till anläggning som rötar avfallet till biogas och biogödsel.

Fryst mat OBS! Rengör förpackningen och sortera vid återvinningsstationen.