Fryst mat sorteras som Matavfall

Matavfall läggs i den bruna papperspåsen avsedd för matavfall.

Matavfall är matrester och annat organiskt material som du lägger i en matavfallspåse, i kärlet för matavfall. Matavfallet hämtas av sopbilen och omvandlas sedan till biogas och biogödsel. Tänk på att avlägsna all eventuell plast i och runt ditt matavfall innan du lägger det i den bruna påsen.

Fryst mat OBS! Rengör förpackningen och sortera vid återvinningsstationen.