Plastlåda sorteras som Restavfall (brännbart) hushållsavfall

Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts.

Restavfall (brännbart) hushållsavfall såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m.

Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, el- och elektronikavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt övrigt som inte är återvinningsbart, t.ex. porslin.

Restavfallet hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Plastlåda som är en förpackning ska lämnas till närmaste återvinningsstation.

Större plastlådor lämnas till återvinningscentralen i behållare för brännbart grovavfall. Vissa återvinningscentraler har även sortering av grovplast. Fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker.